Dovanos darbuotojams ir verslo partneriams

Dovana darbuotojui

Darbuotojams dovanos gali būti įteiktos pinigais arba ne pinigais. Tai, kokia forma įteikta dovana, lemia ir jos apmokestinimą:

Piniginė dovana – apmokestinama taip pat kaip darbo užmokestis nuo pirmo euro Sodros ir GPM mokesčiais.

Nepiniginė dovana (pavyzdžiui, dovanų kuponas, puodelis) – dovanos iki 200 Eur vertės per metus neapmokestinamos. Visų dovanų vertė per metus sumuojama, o į dovanos vertę įsiskaičiuoja visa pirkimo suma su PVM. Jei bendra visų dovanų vertė per metus viršija 200 Eur, tai nuo viršijančios dalies įmonė turi sumokėti Sodros ir GPM mokesčius kaip nuo darbo užmokesčio.

Darbuotojo dovanai nupirkti patirtos išlaidos būtų priskiriamos įmonės leidžiamoms sąnaudoms, tačiau PVM atskaita negalima.

Visų per metus gautų dovanų vertę darbuotojas mato savo asmeninėje pajamų deklaracijoje.

Dovana verslo partneriui

Dovanos verslo partneriams gali būti reprezentacinio pobūdžio arba ne reprezentacinio pobūdžio. Reprezentacinio pobūdžio dovanos tai įvairios nedidelės vertės smulkmenos su įmonės logotipu, inicialais (pavyzdžiui, puodeliai, tušinukai) arba Lietuvą reprezentuojančios dovanos (pavyzdžiui, paveikslas su Lietuvos vaizdu). Visos kitos dovanos laikomos ne reprezentacinio pobūdžio. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymą alkoholinius gėrimus dovanoti yra draudžiama.

Reprezentacinio pobūdžio dovana – 50 proc. tokios dovanos įsigijimo vertės bus leidžiamos sąnaudos ir PVM atskaitomas, likusi 50 proc. dalis bus neleidžiamos sąnaudos ir PVM neatskaitomas.

Ne reprezentacinio pobūdžio dovana – visos dovanos įsigijimo išlaidos bus neleidžiamos sąnaudos ir PVM atskaita nuo jų įsigijimo negalima.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.