Avansinis pelno mokestis

Prievolė mokėti avansinį pelno mokestį atsiranda tada, kai praėjusių metų pajamos viršija 300 000€. Žemiau pateikiama visa informacija apie avansinį pelno mokestį.

Šis mokestis mokamas 4 kartus per metus:

Už 1 ketvirtį – iki kovo 15 dienos;

Už 2 ketvirtį – iki birželio 15 dienos;

Už 3 ketvirti – iki rugsėjo 15 dienos;

Už 4 ketvirtį – iki gruodžio 15 dienos.

Jis apskaičiuojamas dviem būdais:

1. Pagal ankstesnių metų pelno mokestį – už 1-2 ketvirtį suma apskaičiuojama pagal užpraėjusių metų pelno mokesčio deklaracijoje buvusį pelną, o už 3-4 ketvirčius skaičiuojama jau pagal praėjusių metų deklaracijoje esantį pelno mokestį. Vieno ketvirčio mokėtina suma bus 1/4 buvusio pelno mokesčio. Tarkime skaičiuojame avansinį pelno mokestį už 2023 metus: 2021 metais pelno mokestis buvo 8000€, o 2022 metais pelno mokestis – 10000€, tai 1-2 ketvirtį mokėtina suma būtų po 8000/4=2000€, o 3-4 ketvirtį būtų po 10000/4=2500€.

2. Pagal prognozuojamą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą – turėtumėte numatyti koks bus pelno mokestis už einamuosius metus, padalinti į 4 dalis ir tokia bus kiekvieno ketvirčio mokėtina suma. Čia labai svarbu numatyti kuo tiksliau, nes avansinio pelno mokesčio turėtų būti sumokėta ne mažiau kaip 80 proc. pelno mokesčio kuris gausis už šiuos metus. Jei gautųsi taip, kad nesiektų 80 proc faktiško pelno mokesčio, tektų tikslinti visas avansinio pelno mokesčio deklaracijas už šiuos metus, kad gautųsi daugiau nei 80 proc mokėtinas avansinis pelno mokestis. Blogiausia tai – kad pasirinkus šį skaičiavimo metodą ir per mažai deklaravus avansinio pelno mokesčio VMI skaičiuos delspinigius kaip už pradelsimą sumokėti.

Kuriuo būdu skaičiuoti pasirenka pačios įmonės, o skaičiavimo būdą galima keisti tik 1 kartą per metus iki rugsėjo 15 dienos. Paprasčiausias ir saugiausias yra 1 variantas, 2 variantas labiau tinkamas tada, kai yra planuojamas pardavimų sumažėjimas lyginant su praėjusiais metais, tokiu atveju nepermokėsite avansinio pelno mokesčio ir neįšaldysite savo lėšų VMI.

Kai apskaičiuojamas faktinis pelno mokestis, išminusuojame kas sumokėta avansu ir lieka primokėti tik kiek trūksta iki faktinio pelno mokesčio. O jei apskaičiavus faktinį pelno mokestį paaiškėja, kad avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta daugiau, tokiu atveju permoką galima susigrąžinti iš VMI.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.

Dovanos darbuotojams ir verslo partneriams

Informuojame apie dovanų apmokestinimą darbuotojams ir verslo partneriams.