Būsimi mokestiniai pasikeitimai per 2022 m.

Būsimi mokesčių ir įstatymų pasikeitimai per 2022 metus:

1. Nuo 2022-08-01 keičiasi Darbo Kodeksas ir gerinamos darbo sąlygos darbuotojams, turintiems vaikų. Pagrindiniai pokyčiai:

– Mamadienis/tėvadienis. Vieną vaiką iki 12 m. auginantiems tėvams priklausys po 1 mamadienį/ tėvadienį per 3 mėnesius (anksčiau vieną vaiką auginantiems tėvams papildomi laisvadieniai nepriklausė). Primename, kad darbuotojams auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų priklauso 1 papildoma poilsio diena kas mėnesį, o darbuotojams auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų arba du vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, priklauso papildomos 2 poilsio dienos per mėnesį. Nepanaudotos poilsio dienos nesumuojamos ir nekeliamos į kitus mėnesius! Darbuotojas turi pateikti darbdaviui įrodantį dokumentą apie vaikų amžių ir prašymą suteikti papildomą poilsio dieną (mamadienį/tėvadienį).

– Ne visas darbo laikas. Prašyti darbdavio taikyti nepilną darbo laiko normą gali darbuotojai, kurie slaugo su jais gyvenančius artimuosius (anksčiau buvo tik šeimos narius), taip pat ir darbuotojai, auginantys vaikus iki 8 metų (anksčiau buvo iki 3 metų).

– Nuotolinis darbas ir lankstus darbo laikas. Darbdavys, kai to reikalauja darbuotojas, privalės išleisti pilnai (anksčiau buvo ne mažiau kaip penktadaliui darbo laiko normos) dirbti nuotoliu to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 8 metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. O taip pat, darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Darbdavys gali neišleisti dirbti nuotoliu jei įrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas.

– Nemokamos atostogos. Nemokamos atostogos gali būti suteikiamos ne tik slaugyti šeimos nariui, bet ir kartu su darbuotoju gyvenančiam artimajam.

– Nemokamas laisvas laikas. Darbdavys privalės suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

– Įvaikinusiems. Tėvystės atostogos vaikui prižiūrėti turi būti suteikiamos per vieną mėnesį (buvo per tris mėn.) nuo teismo sprendimo įsigaliojimo. Vaiko priežiūros atostogos turės būti suteikiamos per tris mėnesius (anksčiau buvo per vieną) nuo teismo sprendimo įsigaliojimo.

– Darbo grafikas. Darbdavys privalo sudaryti darbo grafikus, kuriuose turi būti nurodyta darbuotojų darbo laiko pradžia ir pabaiga, o darbuotojai privalo dirbti pagal nustatytą darbo grafiką.

Daugiau informacijos galite rasti: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-pritare-bus-lengviau-derinti-seimos-ir-darbo-poreikius-atsiranda-papildomas-mamadienis

2. Nuo 2022-11-01 darbuotojui mokama kompensacija už kilnojamą darbą, darbą lauko sąlygomis ar susijusį su važiavimais mažinama iki 30 proc. Ta kompensacijos dalis, kuri viršys 30 proc. bazinio darbuotojo darbo užmokesčio, bus apmokestinama kaip darbo užmokestis Sodros ir GPM mokesčiais. Nuo 2023-06-01 tokių kompensacijų nebelieka visai.

3. Nuo 2022-11-01 fiziniai ir juridiniai asmenys mokėjimus grynaisiais pinigais galės atlikti tik iki 5 000 Eur. Sumą skaidyti draudžiama, o atsiskaitymai dalimis ir periodiniai mokėjimai sumuojami. Sandorius, sudarytus iki 2022-10-31, bus galima užbaigti pagal sandorio sudarymo dieną galiojusius teisės aktus. Atsiskaityti grynaisiais didesnėmis kaip 5 000 Eur sumomis bus leidžiama, jeigu mokėjimo vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų mokėjimo paslaugų (tokių mokėtojų apskritai nėra, laikinai sutrikęs paslaugų teikimas ir panašiai), o pagal sandorį būtina atsiskaityti nedelsiant. Apie tokius atvejus reikės pranešti VMI per 10 dienų.

4. Iki 2026-12-31 pratęstas atvirkštinio PVM taikymas mobiliesiems telefonams, planšetėms ir nešiojamiesiems kompiuteriams (buvo planuojama taikyti iki 2022-06-30).

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.