Kaip geriausia Mažosios Bendrijos savininkui išsimokėti pinigus?

Yra 3 galimi būdai mažosios bendrijos savininkui išsimokėti pinigus:

1. Pagal civilinę vadovavimo paslaugų sutartį

Tai pigiausias ir paprasčiausias būdas, bet juo gali pasinaudoti tik direktorius. Tokiu atveju yra mokamas tik 15% GPM mokestis nuo išmokėtos sumos. Jei MB narių yra tik vienas, VMI viešai uždavė klausimą: Kam jis vadovauja, pats sau? Tačiau iš praktinės pusės negirdėjome, kad iš VMI būtų imtasi kokių nors veiksmų tokiais atvejais. Taip pat privalumas tas, kad vadovaimo sutartis priskiriama įmonės sąnaudoms ir nuo tos sumo pelno mokestis nemokamas. Taip pat, jei MB nuostolinga, atlyginimo už vadovavimą grąžinti nereikia. 

GPM sumokėti turėtų pats MB narys teikdamas savo metinę GPM deklaraciją (GPM308 už 2020m. iki 2021 m. gegužės 1d.), tačiau nėra draudžiama šį GPM sumokėti ir įmonei. Jei GPM moka jūsų įmonė už jus, įmonei tai bus neleidžiamos sąnaudos (kurios didins pelno mokestį), kadangi tai yra sutartis ir prievolė mokėti mokesčius atsiranda jums kaip fiziniam asmeniui, o ne įmonei.

2. Dividendai nuo pelno

Galima išimti pelno dalį ir už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Tokiu atveju yra apmokestinama 15% GPM ir 5% pelno mokesčiu. Išmokama visiems MB nariams proporcingai pagal turimą nuosavybės dydį. Pelną galima pasiimti, kai metai pasibaigia ir skirstomas metinis pelnas, pasidarius ketvirtines Finansine ataskaita arba avansu. Nedraudžiama MB nariui paimti pinigų iš įmonės, jeigu jos veikla nuostolinga. Tačiau pasibaigus metams ir nustačius, kad MB narys pasiėmė per daug, arba paaiškėjus, kad MB apskritai nieko neuždirbo, MB narys privalo avansu paimtus pinigus grąžinti per 30 dienų nuo metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo dienos.

MB negali skirstyti trumpesnio nei metai laikotarpio pelno, jeigu:
– nėra patvirtintas ankstesnių finansinių metų mažosios bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinys;
– nėra patvirtintas mažosios bendrijos trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio, už kurį skirstoma mažosios bendrijos nariams skirta pelno dalis, finansinių ataskaitų rinkinys;
– mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki šio sprendimo priėmimo;
– mažoji bendrija, išmokėjusi pelną už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį mažosios bendrijos nariams, būtų nepajėgi įvykdyti savo prievolių už einamuosius finansinius metus;
– trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių) suma yra neigiama.

Pelną už trumpesnį kaip finansiniai metai laikotarpį ir už finansinius metus skirsto MB nariai. Sprendimą dėl pelno skirstymo priima MB narių susirinkimas. Kai MB savininkas yra vienas, jis rašo sprendimus. Taigi, kaip ir kada turi būti mokamos išmokos asmeniniams MB nario poreikiams tenkinti, turėtų būti nurodyta įmonė nuostatuose. Kaip dažnai galima išsiimti pinigus iš įmonės, joks teisės aktas nenustato. Jeigu yra poreikis galima imti kas savaitę arba apskritai neimti, visą pelną palikti įmonėje.

5% pelno mokestį moka įmonė. GPM sumokėti turėtų pats MB narys teikdamas savo metinę GPM deklaraciją (GPM308 už 2020m. iki 2021 m. gegužės 1d.), tačiau nėra draudžiama šį GPM sumokėti ir įmonei. Jei GPM moka jūsų įmonė už jus, įmonei tai bus neleidžiamos sąnaudos (kurios didins pelno mokestį), kadangi tai yra sutartis ir prievolė mokėti mokesčius atsiranda jums kaip fiziniam asmeniui, o ne įmonei.

3. Narių asmeniniams poreikiams išimamos sumos

Apmokestinama panašiai kaip darbuotojai: 20% GPM bei Sodros mokesčiais: PSD 6,98% ir VSD 13,83%, jei narys dalyvauja papildomame pensijų kaupime nuo 2020 m. – 15,93%, jeigu dalyvauja nuo seniau – 16,83%. Sodros įmokos skaičiuojamos nuo pusės MB nario asmeniniams poreikiams išmokėtos sumos, pvz, jei MB nariui išmokama 500 EUR, Sodros įmokos skaičiuojamos nuo 250 EUR. Jei mažosios bendrijos narys lėšų asmeniniams poreikiams neima, VSD įmokų mokėti nereikia, o PSD įmokas reikia mokėti nuo minimalios algos – 42,37 EUR. PSD įmokas moka už narį MB kas mėnesį iki mėnesio paskutinės dienos. PSD galima nemokėti, jeigu MB narys yra draustas privalomu sveikatos draudimu dėl kitų priežasčių – dirba pagal darbo sutartį, yra pensininkas, studentas ir pan.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.