Švelninami apribojimai MB nariams

Po VMI išaiškinimų dalinamės naujausiais pasikeitimais MB apskaitoje:

Nuo 2020-11-19 mažosios bendrijos nariai gali sudaryti su MB ne tik civilinę vadovavimo sutartį, bet ir kitas sutartis, pvz.: gali nuomoti MB savo turtą, teikti MB paskolas su palūkanomis bei teikti MB kitas atlygintinas paslaugas. Atlygis pagal paslaugų sutartis, sudarytas tarp mažosios bendrijos ir jos nario, turi atitikti rinkos kainą.

MB nariai vis dar negali dirbti joje pagal darbo sutartis, todėl svarbu, kad paslaugų teikimas pagal MB ir jos nario sudarytą sutartį neatitiktų darbo santykių požymių – narys turėtų teikti paslaugą naudodamas savo asmenines darbo priemones, savarankiškai planuoti paslaugos teikimo laiką ir tvarką, teikdamas paslaugas neturi būti pavaldus MB vadovui ir pan.

Labai svarbu, kad vadovaujantis VMI išaiškinimu, MB narys negali teikti jai paslaugų, kurios bus perparduotos MB klientams. Pavyzdžiui negalima yra tokia situacija, kai MB veikla yra automobilių remonto paslaugos, o jos narys pagal paslaugų sutartį su MB remontuoja mažosios bendrijos klientų automobilius. Kita vertus, jeigu automobilis priklauso pačiai mažajai bendrijai, jos narys gali pagal remonto paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su MB, tą automobilį remontuoti ir gauti už tai atlygį.

Civilinė vadovavimo sutartis mažojoje bendrijoje gali būti sudaryta tik su vienu asmeniu – vadovu, o kiti MB nariai gali teikti jai kitokias atlygintinas paslaugas pagal kitas civilines sutartis.

Tuo atveju, jeigu per kalendorinius metus paslaugų, kurias kiekvienas narys teikia savo MB, vertė viršys 100 000 € (skaičiuojama kiekvienam nariui atskirai), atsiranda kitoks 100 000 € viršijančios sumos apmokestinimas. 100 000 € riba skaičiuojama sudėjus suteiktų paslaugų, įskaitant ir atlyginimą pagal civilinę vadovavimo sutartį, ir atliktų darbų vertę, neatsižvelgiant į išmokėtas nariams sumas. Suma, kuria bus viršyta 100 000 € riba, bus apmokestinta kaip dividendai (GPM 15 proc.) arba kaip asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos (GPM 20 proc. ir Sodra 20,81 proc. nekaupiantiems pensijos). Pvz., jeigu per kalendorinius metus narys suteikė savo MB paslaugų, kurių vertė yra 120 000 €, 100 000 € bus apmokestinta įprasta tvarka (GPM 15 proc.), o 20 000 € suma bus apmokestinta arba kaip dividendai, arba kaip asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos. Kuris apmokestinimas bus taikomas, priklausys nuo to, ar įmonėje yra visos sąlygos paskirstyti įmonės pelną pagal tarpinę finansinę atskaitomybę – tuomet viršyta suma bus apmokestinta kaip dividendai. Priešingu atveju, viršyta suma bus apmokestinta kaip asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos.

Prievolė MB nariui registruotis PVM mokėtoju vis dar išlieka, kai atlygio už jo teikiamas paslaugas mažajai bendrijai suma per 12 mėnesių viršija 45 000 €.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.