Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Mūsų žiniomis, paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse. Iki šiol VMI numodavo ranka į įmonės automobilių parko naudojimą asmeniniams tikslams, tačiau dabar šis požiūris keičiasi iš esmės. Aprašome naują situaciją.

Gera naujiena, kad, kiek mums yra žinoma, paprastai VMI automobilių apskaitą tikrina tik atskiru mokestiniu auto parko tyrimu (pvz. gali tikrinti tik kitą įmonės sritį ir šios neliesti) ir iki šiol tikrino didesnes įmones su ženklesniu automobilių parku (5+ auto ir apyvarta virš 160’000 Eur/mėn). Taip pat, konkrečioje situacijoje gali atsisakyti tikrinti mažas įmones su nereikšmingomis sumomis automobilių parke.

Bloga naujiena, kad visais mums žinomais auto parko tikrinimo atvejais per paskutinius 2 metus, nustatė pajamas natūra automobilių naudojime. Tai apmokestinama kaip darbo užmokestis. Mūsų įmonių nebuvo šiuo klausimų tikrinę, šią informaciją turime iš kolegų mokesčių konsultantų, į kuriuos kreipiasi kai jau tikrina. Baudų neskyrė, tačiau kurą bei auto nuomą apmokestino papildomais 55% DU ir 21% PVM mokesčiais už praėjusius 5 metus. Tai gan ženklios sumos. Su patyrusių mokesčių konsultantų pagalba keliems pavyko tik sumažinti šią sumą, tačiau niekam nepavyko jos išvengti. VMI žiūrėjo ar automobiliai ir kuras yra tik darbo priemonė ar kaip priedas prie atlyginimo bei pradėjo taikyti įvairias naujas metodikas ir daugiau gilintis į faktus, o ne popierius. Pavyzdžiui, raštu apklausia esamus ir buvusius darbuotojus, iš Regitros išsitraukia ridos duomenis ir lygina su kuro nurašymu, žiūri ar turite išsipirkę parkavimą prie įmonės, ar kuras buvo piltas švenčių dienomis, savaitgaliais (direktoriai gali piltis ir savaitgaliais tik jei darbo laiko tabelyje pažymėta, kad tada jie dirbo), kai darbuotojas sirgo, per atostogas, ar darbuotojo su automobiliu atlyginimas atitinka rinkos vidurkį – ar automobilis nėra priedas prie algos, ar auto buvo naudojamas tik darbo laiku ar ir visą laiką.

Tiesiog norime jus informuoti apie situaciją, kad jūs galėtumėte priimti jums priimtiną sprendimą dėl savo auto parko.

Trumpai aprašysime kada mums žinomais atvejais VMI traktavo, kad automobilis įmonėje naudojamas tinkamai. Turi būti tenkinamos visos šios sąlygos:

  • Kai automobilis yra būtinas įmonės ekonominei veiklai vykdyti ir juo ekonomiškai labiau apsimoka naudotis nei važinėti taksi ar dalinimosi paslaugos automobiliu (pvz. CityBee). Kelionė iš/į darbą neįeina į darbo funkcijas, todėl laikoma, kad tai naudojimas asmeniniams poreikiams.
  • Kai automobilis ir jo kuras naudojamas tik įmonės veikloje arba jei naudojamas įmonės veikloje bei šiek tiek asmeniniams poreikiams ir mokamos pajamos natūra (darbo užmokesčio mokesčiai 55% nuo 0,75% auto vertės kiekvieną mėnesį). Jei mokėsite 0,75%, tačiau automobilis įmonėje realiai reikalingas tik kartais, ar netenkinsite kitų sąlygų, tai visiškai nesumažins rizikos ar mokesčių už pajamas natūra. VMI žiūri ar automobilis sistemiškai naudotas privačiais tikslais daugiau nei įmonės tikslais.
  • Kai yra detalūs kelionės lapai (kas važiavo, kokiu tiksliu adresu, pas kokį klientą, kokiu tikslu, kiek km.) ar kiti važinėjimą įmonės tikslais pagrindžiantys dokumentai, pvz. komandiruotės, sutartys, sąskaitos, važtaraščiai ir pan. Fiktyvūs kelionės lapai, pvz. Važiuota verslo reikalais po Vilnių) ar kiti dokumentai VMI nebetinka.
  • Jei mokama nuoma už naudojimąsi darbuotojo auto, tai ji yra apmokama ne už mėnesį, o tik epizodiškai už konkrečiai nuvažiuotus kilometrus ir kaina yra rinkos kaina, į ją įskaičiavus kurą ir kt. (kaip pvz. CityBee).
  • Įmonėje yra patvirtintos automobilio naudojimo, degalų įsigyjimo ir pan. tvarkos.

Labai didelė tikimybė, kad VMI tikrinant įmonės auto parką, mokesčiai kaip pajamos natūra už 5 praėjusius metus būtų priskaičiuoti, jei būtų tenkinama bent viena sąlyga:

  • Jei pilnai nebūtų tenkinama bent viena aukščiau paminėta sąlyga.
  • Jei automobilis nuomojamas iš darbuotojo mėnesiniu atlygiu. Tai VMI matosi netgi mėnesinėse deklaracijose. VMI laikosi pozicijos, kad nuoma ir kuras yra kompensacijos darbuotojui forma.
  • Jei automobilis iš įmonės gaunamas panauda ir realiai verslo tikslais naudojamas tik epizodiškai. VMI laikosi pozicijos, kad niekas nemokamai neduos „drožti” savo auto įmonės reikmėms ir kuras yra kompensacijos darbuotojui forma.
  • Jei automobilį naudoja vadovas ar administracijos darbuotojai, dirbantys „ofisinį” darbą ir pastovus auto nėra būtinas jų darbo funkcijoms atlikti.

Rekomendacijos kaip turėtų būti:

Kai automobilis įmonės veikloje reikalingas tik epizodiškai
Rekomenduojama įmonei išnuomoti savo automobilį epizodiškai, į kainą įskaičiavus kurą, 15% GPM, parkavimą, draudimą ir visas kitas išlaidas, arba naudotis taksi ar dalinimosi automobiliais paslaugomis (CityBee). Nuomos kaina turėtų būti rinkos kaina, t.y. panaši į CityBee kainas.

Kai automobilis įmonės veikloje reikalingas pastoviai ir šiek tiek naudojamas asmeniniams tikslams

Jei didžioji dalis automobilio laiko ir jo kuro naudojama įmonės tikslais, o tik maža dalis – asmeniniams poreikiams (pvz. važiuoti iš/į darbą), rekomenduojama mokėti 0,75 %/mėn. nuo automobilio vertės ir turėti dokumentus, pagrindžiančius jo naudojimą versle. Rekomenduojama, kad automobilis priklausytų įmonei. Jei įmonė finansiškai nepajėgi įsigyti automobilio, tuomet galima suteikti panaudai, geriausia iš įmonės akcininko ar jo šeimos nario.

Kai automobilis įmonės veikloje reikalingas pastoviai ir naudojamas tik verslo tikslais

Jei automobilis naudojamas išskirtinai tik įmonės veikloje ir turi dokumentus, pagrindžiančius jo naudojimą tik versle, pvz. jis turi parkavimo vieta prie įmonės ir juo net nevažiuojama į/iš namų, raktelius po dar darbuotojai palieka įmonėje ir pan., tuomet papildomų mokesčių neprisideda ir galima nurašyti visą kurą. Rekomenduojama, kad automobilis priklausytų įmonei. Jei įmonė finansiškai nepajėgi įsigyti automobilio, tuomet galima suteikti panaudai, geriausia iš įmonės akcininko ar jo šeimos nario.

Apibendrinimas

Mažiausia rizika tiems, kas naudoja automobilius tik darbo funkcijoms atlikti ir tai gali lengvai pagrįsti, pvz. kurjeriai, santechnikas važiuojantis pas klientus ir pan. Taip pat, mažesnė rizika mažoms įmonėms su nereikšmingomis sumomis auto parke. Kuo daugiau automobilis be įrodymų naudojamas ne verslo reikalais, tuo rizika didėja.

Būsimi mokestiniai pasikeitimai per 2022 m.

Informuojame apie pagrindinius būsimus mokestinius pasikeitimus nuo 2022 rugpjūčio 1 d. iki metų galo.

Mokestiniai pasikeitimai nuo 2022 sausio 1 d.

Informuojame apie pagrindinius mokestinius pasikeitimus nuo 2022 sausio 1 d

Švelninami apribojimai MB nariams

MB nariai jau gali sudaryti su MB ne tik civilinę vadovavimo sutartį, bet ir kitas sutartis.

COVID-19 subsidijos savarankiškoms įmonėms

VMI jau kviečia savarankiškas įmonės teikti paraiškas vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti.