Atleidimas nuo pelno mokesčio pirmaisais veikos metais

Lengvatinį 0% pelno mokestį gali taikyti visų tipų įmonės (UAB, MB, ne pelno įmonės ir kt.) pirmaisiais veiklos metais, jei atitinka visas šias sąlygas:

1. Įmonėje dirba iki 10 darbuotojų;
2. Pajamos neviršija 300 000 eur; Jeigu akcininkas ar šeimos nariai kontroliuoja kitas įmones (individuali veikla nėra įmonė), tuomet pajamos bei darbuotojų skaičius yra sumuojamas bendrai ir jeigu bendras visų įmonių darbuotojų skaičius neviršys 10 ir pajamos 300 000 eur, tuomet galėsite taikyti šią lengvatą.
3. Akcininkas fizinis asmuo;
4. Akcininkas neturi kitų kontroliuojamų įmonių;
5. Akcininkas arba jo šeimos nariai neturi individualių įmonių (šeimos narys tai asmuo su kuriuo gyvenate ar su kuo vedate bendrą ūkį);
6. Per ateinančius 3 metus įmonės veikla nebus stabdoma, reorganizuojama, likviduojama ar nebus perleidžiamos įmonės akcijos. Jeigu po 2 metų nuspręstumėte parduoti akcijas arba stabdyti veiklą, tada tektų perskaičiuoti pelno mokestį už metus kai taikyta 0 % ir jį susimokėti;