Veiklos stabdymas

Įmonė gali tiesiog nuspręsti nebevykdyti veiklos, atsiskaityti su tiekėjais/klientais, atleisti darbuotojus, nutraukti sutartis su partneriais ir daugiau nieko nebedaryti. Nėra prievolės skelbti viešai ar kažkaip papildomai informuoti apie veiklos stabdymą. Tačiau nepaisant to įmonė ir toliau turės teikti mėnesines ir metines deklaracijas VMI. Norint to išvengti galima VMI pateikti prašymą stabdyti įmonės veiklą ilgiausiai 5 metams. Pateikus prašymą bus galima neteikti mėnesinių ir metinių deklaracijų VMI už tuos metus, kai įmonė visai nevykdo veiklos ir kai nevyksta jokios operacijos. Pavyzdžiui, jeigu nuspręsite dabar stabdyti veiklą, tai už 2023 metus deklaracijas dar teikti reikės, o už 2024 metus jau nebe.

 VMI veiklos nevykdymu laikoma, kai įmonėje nėra nei vienos iš žemiau išvardintų operacijų:

1. neturi būti sudaromi ir vykdomi sandoriai;

2. neturi būti vykdomi atsiskaitymai su ūkio subjektais;

3. neturi būti gaunamos pajamos.

Vadinasi iki veiklos stabdymo pradžios turite atleisti visus turimus darbuotojus, atsiskaityti su tiekėjais, susirinkti iš klientų mokėjimus, išrašyti reikiamus pardavimus ir jei reikia nutraukti sutartis su nuolatiniais tiekėjais (pavyzdžiui, mobilaus ryšio paslaugos, internetas ir t.t.). Banko komisinių nurašymas yra laikomas atsiskaitymu su ūkio subjekto, todėl norint neteikti metinių deklaracijų banke neturi būti jokių operacijų.

Jeigu veiklos stabdymą VMI nurodysite, pavyzdžiui, metams ir norėsite jį pratęsti, reikės pateikti naują prašymą VMI veiklos stabdymo pratęsimui. Nusprendus įmonės veiklą atnaujinti anksčiau nei nurodyta VMI prašyme ir sprendime, per 5 darbo dienas apie tai reikia pranešti VMI. Atnaujinus veiklą turi būti pradėtos teikti deklaracijos VMI.

Svarbu! Registrų centrui metinės finansinės ataskaitos teikiamos kas metus net kai įmonė nevykdo veiklos ir apie tai praneša VMI.

Veiklą sustabdžiusi įmonė teisine prasme laikoma normaliai veikiančia įmone, kuriai netaikomos jokios išimtys, lengvatos ir papildomi įpareigojimai. Tokia įmonė viską daro taip pat, kaip ir kitos įmonės, kurios aktyviai vykdo veiklą, turi darbuotojų ir uždirba pajamų. Veiklą sustabdžiusios įmonės sudarytos sutartys nenutrūksta, sandorių vykdymas savaime nesustoja, susitarimai neatšaukiami, įmonė ir toliau turi būti atstovaujama visuose ginčuose ir bylose, valstybinėse institucijose, turi teikti privalomas ataskaitas ir deklaracijas ir t. t. Tuo turi pasirūpinti vadovas arba akcininkai.

Jei esate PVM mokėtojas ir turite ilgalaikio turto bei neparduotų prekių, kurios buvo skirtos pardavimui, tai nuo šių pirkinių turėsite grąžinti PVM valstybei ir išsiregistruoti iš PVM mokėtojų.

Veiklos sustabdymui VMI yra teikiamas prašymas ir pridedamas akcininko/nario sprendimas stabdyti veiklą, todėl buhalteriui turite pateikti šią informaciją:

– nuo kada norite stabdyti veiklą. Veiklą stabdyti visada rekomenduojame nuo paskutinės mėnesio dienos, kad galėtume tvarkingai perduoti įmonės duomenis.

– kokiam laikotarpiui norite stabdyti veiklą. Maksimalus laikotarpis 5 metai.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Dovanos darbuotojams ir verslo partneriams

Informuojame apie dovanų apmokestinimą darbuotojams ir verslo partneriams.