Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Pagrindiniai darbo užmokesčio pasikeitimai nuo 2024-01-01:

1. Minimalus atlyginimas „ant popieriaus” bus 924 Eur per mėnesį arba 5,65 Eur už valandą (buvo 840 Eur arba 5,14 Eur). Darbuotojo, kuris taiko NPD ir nekaupia pensijos, atlyginimas į rankas gausis 708,42 Eur. Mokant mažiau ir jei nedirbama kitur, Sodros mokesčiai bus skaičiuojami nuo naujo minimumo.

2. 2024 metais taikomi nauji NPD dydžiai:
1) NPD = 747 eur, jei mėnesio atlyginimas ≤ 924 Eur
2) NPD = 747 – 0,5 × (DU – 924), jei mėnesinio atlyginimas intervale 924-2167 Eur
3) NPD = 400 – 0,18 × (DU – 642), jei mėnesinio atlyginimas >2167 Eur
4) NPD nebetaikomas kai mėnesio pajamos siekia ~2865 Eur

3. Atlyginimas, nuo kurio bus neapmokestinami komandiruočių dienpinigiai, bus 1524,60 Eur už mėn. arba 9,3225 Eur už valandą (buvo 1386 Eur arba 8,481 Eur)

Kiti svarbūs mokesčių pasikeitimai

Nuo 2024-01-01:

1. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos didėja iki 64,50 Eur (buvo 58,63 Eur).

2. Didėja NPD riboto darbingumo asmenims:
1) 0–25 proc. darbingumo lygį turintiems asmenims, taip pat senatvės pensininkams, kuriems nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis, ir asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, bus taikomas 1127 Eur NPD (buvo 1005 Eur);
2) kai darbingumo lygis yra 30–55 proc., senatvės pensininkams, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ir lengvas neįgalumo lygis, NPD bus 1057 Eur (buvo 935 Eur).

3. Lengvatinis 9 proc. PVM nebebus taikomas maitinimo paslaugoms.

4. Keičiasi Intrastato ribos. Prekių įvežimo iš ES riba didėja nuo 500 000 iki 550 000 Eur, išvežimo riba – nuo 300 000 iki 400 000 Eur.

5. Pasikeitė VMI požiūris apie įmonės automobilio naudojimą – kelionė į darbą ir iš darbo namo nuo šiol yra laikoma pajamomis natūra, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai.

Kiti pakeitimai per 2024 metus:

6. Nuo 2024-05-01 VMI posistemiui iEKA visus duomenis apie pardavimus per kasos aparatą turės perduoti įmonės naudojančios kasos aparatus, kurie 2019 m. buvo išbraukti iš leidžiamų EKA modelių sąrašo.

7. Nuo 2024-07-01 baudas įmonių vadovams už finansinių ataskaitų nepateikimą laiku Registrų centras išrašinės automatiškai.

8. Investicinio projekto ir kino filmų finansavimo lengvata pratęsta iki 2028-12-31.

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.

Dovanos darbuotojams ir verslo partneriams

Informuojame apie dovanų apmokestinimą darbuotojams ir verslo partneriams.