Apie prastovas ir lengvatas per karantiną

Pateikiame informaciją apie vakar Vyriausybės priimtus pagalbos verslui sprendimus karantino laikotarpiu:

Pranešimas apie prastovas

Apie darbuotojui po balandžio 7 d. paskelbtą prastovą privaloma pranešti Valstybinei darbo inspekcijai per 1 darbo dieną nuo jos paskelbimo. Apie paskelbtas prastovas iki balandžio 8 d. galima informuoti per 3 darbo dienas. Todėl jeigu jūsų darbuotojams buvo paskelbta prastova, kuo skubiau apie tai informuokite savo buhalterį. Laiku nepateikus pranešimo VDI, galite prarasti galimybę gauti kompensaciją dėl prastovos.

Kompensacija darbo užmokesčiui dėl prastovos

Subsidija skiriama, jeigu darbdavys paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu darbuotojams paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas. Norint pasinaudoti šia subsidija, prastovoje esantys darbuotojai negali dirbti, o po jos gavimo darbdavys įsipareigoja 3 mėnesius išsaugoti 50 proc. darbo vietų. Tai netaikoma, jei darbuotojas miršta, išeina iš darbo savo noru, kai darbuotojas atleidžiamas dėl jo kaltės arba neatitinka reikalavimų bandomuoju laikotarpiu. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir karantinas. Darbdavys praneša Darbo inspekcijai apie prastovą, pateikia dokumentus Užimtumo tarnybai ir gali gauti pasirinkto dydžio subsidiją:

Subsidijos dydis, pasirenkamas darbdavio:
90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais, bet ne daugiau nei 607 eurai „ant popieriaus” (1 MMA).
70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais, bet ne daugiau nei 910,5 eurai „ant popieriaus” (1,5 MMA).

Jeigu prastova trunka visą mėnesį ir darbuotojas įdarbintas pilnu etatu, darbdavys darbuotojui prastovos metu turi mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinę algą (607 eurai „ant popieriaus”). Jeigu prastova trunka mažiau nei vieną mėnesį – proporcingai pagal jos laiką.

Dokumentai subsidijai gauti (prašymas su atlyginimų informacija, pasiūlymas, įsakymas dėl prastovos paskelbimo, atlyginimo išmokėjimą pagrindžiančios banko pavedimų kopijos, patvirtinimas, kad yra darbuotojo sutikimas teikti jo duomenis Užimtumo tarnybai ir kt.) Užimtumo tarnybai teikiami kiekvieną mėnesį iki 15 dienos už praėjusį mėnesį. Jei turite mobilų parašą, dokumentai pasirašomi mobiliu parašu ir siunčiami el. paštu (el. paštu nepriima skanuotų dokumentų su parašu, tik su el. parašu). Jeigu el. parašo neturite, dokumentai turi būti pasirašyti fiziškai ir registruotu paštu siunčiami Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriui, kurio teritorijoje yra registruota įmonė. Visus reikiamus dokumentus gali paruošti jūsų buhalteris arba dokumentų paruošimą ir siuntimą galite atlikti patys.

Platesnę informaciją rasite adresu: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2/

257 €/mėn. išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims, įskaitant MB narius

Savarankiškai dirbantys asmenys – tai individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (įskaitant verslo liudijimus), ūkininkai, šeimynų dalyviai, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos. Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui bus skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir karantinas. Gaunama subsidija mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo neįtakoja.

Dėl išmokos skyrimo galima kreiptis tik asmeniškai iki balandžio 30 d. per Užimtumo tarnybos savitarnos svetainę. Plačiau:
https://uzt.lt/savarankiskai-dirbantiems-asmenims-kaip-gauti-subsidija-karantino-laikotarpiu/

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.