Lengvatos verslams dėl karantino

Pateikiame aktualius ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu Vyriausybės priimtus sprendimus siekiant padėti verslams:

Savarankiškai dirbantys asmenys galės gauti 257€ išmoką per mėnesį

Dėl šios išmokos gali kreiptis individualią veiklą vykdantis asmuo, Mažosios bendrijos narys, Juridinio asmens dalyvis (akcininkas, turintis teisę į pelno dalį). Šiems asmenims norint gauti išmoką privaloma atitikti visas žemiau išvardintas sąlygas:

a) asmuo faktiškai vykdė veiklą;
b) asmuo mokėjo privalomas socialinio draudimo įmokas (PSD) bent už 3 mėnesius per paskutinius 12 mėnesių iki karantino paskelbimo dienos (bent 3 įmokos per laikotarpį 2019 03 14 – 2020 03 15);
c) asmuo nedirba pagal darbo sutartį ir neturi kitų santykių, kurie prilyginami darbo santykiams (pavyzdžiui, sporto veiklos sutarties).

Dėl išmokų bus galima kreiptis nuo 2020 04 05 dienos į Užimtumo tarnybą. Kreipimosi tvarka kol kas nėra nustatyta.


Kompensacijos darbuotojų darbo užmokesčiui

Valstybė kompensuos darbo užmokesčio sąnaudas (šiuo metu turimais duomenimis – darbo užmokestį su visais mokesčiais) darbuotojams, kuriems bus mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis, t.y. 607€ ant popieriaus arba 437€ į rankas. Taigi atkreiptinas dėmesys į tai, kad valstybė kompensuos darbo užmokestį tik tada, jeigu jis nebus mažesnis už minimalų. Todėl tuo atveju, jeigu ekstremalios padėties ar karantino metu mokėsite darbuotojams darbo užmokestį mažesnį už minimalų, kompensacijos negausite. Valstybės subsidijų dydžiai:

a) 60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607€ ant popieriaus;

b) 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607€ ant popieriaus. 90 proc. kompensacija bus skirta įmonėms, kurių veikla buvo uždaryta dėl Vyriausybės apribojimų ekstremalios situacijos arba karantino metu (pavyzdžiui, grožio salonai, odontologijos paslaugų, maitinimo įstaigos ir t.t.).

Svarbu! Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, o darbdavys įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. Dėl išmokos turi kreiptis darbdavys išmokėjęs atlyginimą darbuotojui (ne darbuotojas!).

Dėl išmokų bus galima kreiptis nuo 2020 04 05 dienos į Užimtumo tarnybą. Kreipimosi tvarka kol kas nėra nustatyta.


Mokesčių įmokų VMI ir Sodrai mokėjimo lengvatos

Įmonėms, kurių veikla draudžiama ar ribojama dėl ekstremalios padėties ar karantino ir jos paskelbtos VMI sąraše, bus taikomos ir VMI ir Sodros įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės: nevykdomas mokesčių išieškojimas, atleidimas nuo delspinigių (nieko papildomai teikti nereikės) ir kita. Plačiau apie lengvatas ir įmonių sąrašą, kurioms automatiškai be prašymo jos taikomos, rasite: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19 (jei sąrašo nematote, jį rasite https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus).

Kitos įmonės, kurių nėra sąraše, gali individualiai pačios kreiptis į VMI su prašymu pritaikyti minėtas pagalbos priemones. Prašymo formą prisegame, ją reikia patiems siųsti el. paštu vmi@vmi.lt arba paprastu paštu VMI adresu.


Dėl veiklos stabdymo

Įmonės veiklos stabdymo taisyklės (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28DAF91380F1/asr) liko nepakeistos. Įmonės veikla gali būti stabdoma įprasta tvarka, kaip iki šiol. Teisės aktai numato, kad:

Mokesčių mokėtojas gali deklaruoti veiklos stabdymą, jeigu:
1. nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;
2. nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;
3. negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas.

Norint sustabdyti veiklą, VMI reikalauja:
– atleisti visus darbuotojus;
– jei įmonė PVM mokėtoja, išsiregistruoti iš PVM mok. ir nuo ilg. turto bei prekių likutinės vertės atstatyti PVM ir jį susimokėti;
– pateikti visas deklaracijas už praėjusius laikotarpius, jei tokių trūko;
– pateikti prašymą VMI;
– metus uždarinėti įprasta tvarka, net jei visur 0.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.