Mokestiniai pasikeitimai nuo 2020 sausio 1 d.

Informuojame apie 2020 sausio 1 d. įsigaliojusius pagrindinius mokestinius pasikeitimus:

1. Nuo 2020 metų sausio 1 d. PSD mažųjų bendrijų nariams yra 42,37 eur.

2. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, aktualūs vykdantiems prekių gabenimą:

  • Vykdant grandininius prekių tiekimo sandorius (kai vyksta vienas gabenimas, bet keli perpardavimai), 0 proc. PVM tarifas taikomas tik vienoje grandyje, kai prekės perduodamos tam tarpininkui, kuris jas išgabena į kitą valstybę narę. Jeigu šis tarpininkas, įsigydamas prekes, nurodė savo LT PVM kodą, pardavėjas taiko 21 proc. PVM, o 0 proc. PVM tarifą gali taikyti tik prekes išgabenantis tarpininkas (PVMĮ 2 str. 10-1 ir 33-1 d., 9-2 str.);
  • Kai prekės bus vežamos sandėliuoti į kitą ES valstybę, o vėliau dalimis iš ten parduodamos, tai bus laikoma prekių tiekimu į ES ir bus galima taikyti 0 proc. PVM. Tam, kad būtų galima pritaikyti 0 proc. PVM tarifą, iš anksto turi būti sudaryta sutartis su pirkėju, kurio sandėliuose prekės bus sandėliuojamos. Prekės turi būti registruojamos specialiuose pardavėjo ir pirkėjo žurnaluose, kuriuos prašome persiųsti savo buhalteriui, kadangi jis išgabenimą deklaruos prekių tiekimo į ES ataskaitoje (FR0564). Prekės turi būti parduotos per 12 mėnesių nuo atgabenimo. 0 proc. PVM tarifas išsaugomas ir tuomet, kai per 12 mėn. laikotarpį pasikeičia pirkėjas (PVMĮ 4-2 str.);
  • Importuojamos ir į kitą ES valstybę narę išgabenamos prekės bus atleistos nuo importo PVM (taikomas 0 proc. PVM) tik tuo atveju, jeigu prekės į kitą ES valstybę narę išgabenamos per 7 dienas (PVMĮ 35 str. 2 d.).

3. Nuo 2020 metų, norėdami parduoti prekes diplomatinėms atstovybėms, ES atstovybėms ir Tarptautinių organizacijų atstovybėms su 0 proc. PVM tarifu turite gauti atitinkamos atstovybės sertifikatą, patvirtinantį, jog ji turi diplomatinės atstovybės statusą (esant tokiam atvejui šį sertifikatą prašome persiųsti savo buhalteriui, kadangi jis privalės jį pateikti VMI kartu su deklaracija). Be sertifikato 0 proc. PVM tarifo taikyti neleidžiama. Nesant galimybės gauti sertifikatą, taikomas 21 proc. PVM tarifas.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.