Kasos aparato duomenų perdavimas VMI

Nuo 2023-11-01 prasideda antras etapas kai įmonės turės perduoti VMI posistemiui iEKA visus duomenis apie pardavimus per kasos aparatą. VMI bus perduodama fiskalinių ir nefiskalinių kvitų bei Z ataskaitų duomenys (pardavimo suma, PVM suma, taikomas PVM tarifas ir kita). 

Duomenų pateikimas vyks elektroniniu būdu per MANO VMI paskyrą, į posistemį iEKA reikės įkelti XML formato rinkmeną. Kaip susigeneruoti šią rinkmeną kasos aparate jus turėtų informuoti kasos aparato tiekėjas. Jei jūsų kasos aparatas veikia su saugos moduliu – duomenys turės būti perduodami ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. Jei jūsų kasos aparatas naudoją virtualią fiskalizaciją – duomenys bus perduodami operacijos vykdymo metu.

Nuo 2023-11-01 dienos šiuos duomenis teikia įmonės, kurios atitinka abu kriterijus:

1. Įmonės pajamos 2021 metais buvo didesnės kaip 300 000 Eur;
2. Įmonė naudoja elektroninį kasos aparatą (norėdami išsiaiškinti koks yra jūsų – kreipkitės į kasos aparato tiekėją).

Jei jums atsiranda prievolė teikti duomenis į iEKA posistemį, susisiekite su savo kasos aparato tiekėju, kad tam paruoštų kasos aparatą ir kad pateiktų informaciją kaip viską atlikti. Visais klausimais, susijusiais šia tema, jus turėtų pakonsultuoti kasos aparato tiekėjas.

Nuo 2025-05-01 visi kasos aparato naudotojai turės teikti duomenis VMI.

Daugiau informacijos galite rasti VMI puslapyje https://www.vmi.lt/evmi/en/i.eka arba įstatyme https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/00ede7724bf711edba0ded10be2fa21c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=40593cd6-fc64-4ad9-91b3-85bec5933c3e

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.