Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2023 metų

Pagrindiniai darbo užmokesčio pasikeitimai nuo 2023-01-01:

1. Minimalus atlyginimas „ant popieriaus” didėja iki 840 Eur per mėnesį arba 5,14 Eur už valandą (buvo 730 Eur arba 4,47 Eur). Darbuotojo, kuris taiko NPD ir nekaupia pensijos, atlyginimas į rankas gausis 633,20 Eur. Mokant mažiau ir jei nedirbama kitur, Sodros mokesčiai bus skaičiuojami nuo naujo minimumo.

2. 2023 metais taikomi nauji NPD dydžiai:

1) NPD = 625 eur, jei mėnesio atlyginimas ≤ 840 Eur

2) NPD = 625 – 0,42 × (DU – 840), jei mėnesinio atlyginimas intervale 840-1926 Eur 3

) NPD = 400 – 0,18 × (DU – 642), jei mėnesinio atlyginimas >1926 Eur

4) NPD nebetaikomas kai mėnesio pajamos siekia ~2865 Eur

3. Atlyginimas, nuo kurio bus neapmokestinami komandiruočių dienpinigiai, didėja iki 1386 Eur už mėn. arba 8,481 Eur už valandą (buvo 1204,50 Eur arba 7,38 Eur).

4. Papildomos pensijos kaupimo tarifai Sodroje lieka tik 3% arba 0% (buvo 2.7%, 3% ir 0%), nebelieka pereinamojo tarifo 2.7%.

Kiti svarbūs mokesčių pasikeitimai

Nuo 2023-01-01:

1. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos didėja iki 58,63 Eur (buvo 50,95 Eur).

2. Didėja NPD riboto darbingumo asmenims:

1) 0–25 proc. darbingumo lygį turintiems asmenims, taip pat senatvės pensininkams, kuriems nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis, ir asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, bus taikomas 1005 Eur NPD (buvo 870 Eur);

2) kai darbingumo lygis yra 30–55 proc., senatvės pensininkams, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ir lengvas neįgalumo lygis, NPD bus 935 Eur (buvo 810 Eur).

3. Keičiasi tvarka dėl vaiko priežiūros atostogų. Abiems tėvams (įtėviams, globėjams) priklausys 2 mėnesių trukmės atostogos vaikui prižiūrėti, kurios negali būti perleidžiamos kitam tėvui. Šiuos du mėnesius galima panaudoti per 18 arba 24 mėnesius priklausomai nuo to kokį priežiūros laikotarpį pasirinko tėvai. Šias atostogas darbuotojas gali imti dalimis (nebūtinai nepertraukiami 2 mėnesiai).

4. Keičiasi tvarka dėl tėvystės atostogų. Tėvystės atostogas nuo kitų metų bus galima skaidyti į dvi dalis (anksčiau visas 30 dienų turėjo panaudoti nepertraukiamai), jas turės panaudoti iki vaikui sukanka vieneri metai.

5. VMI posistemiui iEKA visus duomenis apie pardavimus per kasos aparatą turi perduoti įmonės, kurių pajamos 2021 metais viršijo 300 000 Eur ir kurios naudoja kompiuterinį kasos aparatą.

6. Keičiasi Intrastato ribos. Prekių įvežimo iš ES riba didėja nuo 280 000 iki 500 000 Eur, išvežimo riba – nuo 200 000 iki 300 000 Eur.

7. Bus galima susigrąžinti grynųjų elektromobilių (M1 kategorijos) pirkimo ir nuomos PVM. Atskaita bus galima kai įsigijimo kaina neviršys 50 000 Eur (įskaitant PVM), o nuomojantis reikės gauti dokumentus, patvirtinančius, kad nuomojamo automobilio įsigijimo kaina neviršija 50 000 Eur.

8. Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas: vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos iš ligonių kasų, taip pat nekompensuojamiems receptiniams vaistams, išskyrus COVID-19 vakcinoms ir in vitro diagnostikos priemonėms tiekiamoms iki 2022-12-31.

9. Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas neterminuotai (be numatytas lengvatos pabaigos) – viešbučių ir apgyvendinimo paslaugoms, meno ir kultūros įstaigų ir renginių lankymui, elektroninėms knygoms (iki šiol buvo tik popierinėms).

10. Įsigalioja išimtys dėl susijusių asmenų prievolės registruotis PVM mokėtoju. Visų susijusių asmenų pajamos dėl 45 000 Eur ribos nebus sumuojamos kai atitiks šias išimtis – valdymo organas ar valdymo organo narys nėra tas pats asmuo, faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio, susiję asmenys neveikia vienas kito naudai ar interesams (pavyzdžiui, paskolų teikimas vienas kitam jau būtų veikimas vienas kito naudai).

Kiti pakeitimai per 2023 metus:

11. Nuo 2023-06-01 naikinamos kompensacijos už kilnojamą darbą ir darbą lauko sąlygomis – tokių kompensacijų pagal darbo kodeksą nebelieka.

12. Nuo 2023-07-01 lengvatinis 9 proc. PVM tarifas nebebus taikomas atlikėjams, sporto renginiams ir sporto klubų paslaugoms, o nuo 2024-01-01 lengvatinis 9 proc. PVM nebebus taikomas maitinimo paslaugoms.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.