COVID-19 subsidijos savarankiškoms įmonėms

Informuojame, kad VMI jau kviečia įmonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą neturi nei susijusių, nei partnerinių įmonių (savarankiškos įmonės), teikti paraišką vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti. Kas yra savarankiška įmonė galite rasti šiame dokumente: http://lvpa.lt/upload/files/LVPA%20DUK_savaranki%C5%A1k%C5%B3%20%C4%AFmoni%C5%B3%20kvietimui(3).docx Jei nuoroda neveiks, tuomet atsidarykite http://lvpa.lt/lt/d.u.k-275 ir spauskite „Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) D.U.K.”.

Į subsidiją gali pretenduoti savarankiškos įmonės, kurios atitinka vieną iš sąlygų:

– Įmonės vidutinė mėnesio apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tai vidutinė mėnesio apyvarta lyginama nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m.);

– Jei įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo, o jos pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, kurį galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/67d781c04a8311eb8d9fe110e148c770

Į subsidiją negali pretenduoti žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritys, kredito ir finansų įstaigos. Jeigu nors viena įmonės vykdoma ūkinė veikla priskiriama išvardytoms sritims, įmonei subsidija nėra teikiama.

Norėdama gauti subsidiją, įmonė turi atitikti visus papildomus kriterijus:

– Įmonėje dirbo bent 1 darbuotojas š. m. sausio 1 d. ir paraiškos pateikimo pirmą mėnesio dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn.;
– Įmonė paraiškos teikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;
– Įmonė iki 2020 m. sausio 31 d. už 2019 m. yra sumokėjusi ir (arba) įskaičiusi bent dalį A klasei priskiriamo GPM į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
– Įmonė paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojama, dalyvaujanti reorganizavime, pertvarkoma, dalyvaujanti atskyrime, bankrutuojanti, bankrutavusi, likviduojama, likviduojama dėl bankroto, likviduota, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujanti jungimesi peržengiant vienos valstybės;
– Įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas už 2019 m. VĮ „Registrų centras“;
– Įmonė registruota Lietuvoje arba įmonė, kuri yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, tačiau jos nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre.

Subsidijos dydis

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės už 2019 metus sumokėtą ir / arba įskaitytą A klasei priskiriamą GPM sumą:

– 25 proc. nuo sumokėto ir / arba įskaityto GPM, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėta GPM suma buvo daugiau kaip 2 000 Eur.
– 500 Eur subsidija, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėtas ir / arba įskaitytas GPM yra 2 000 Eur arba mažiau.
– 500 Eur subsidija, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms, kurios laikotarpyje 2019 m. lapkričio – 2020 m. sausio negavo pajamų.

Subsidijos paraiškos teikimas

Paraišką subsidijai gauti galima pateikti per Mano VMI (Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Kitos paslaugos > Savarankiškos įmonės nukentėjusios nuo COVID-19 paraiškos subsidijai gauti teikimas). Paraišką teikianti įmonė turi prisiimti paraiškoje nurodytus įsipareigojimus, pati įsivertinti subsidijos poreikį ir atitikimą aukščiau nurodytiems kriterijams, todėl paraišką Mano VMI paskyroje turi pateikti patys įmonių direktoriai. 

Platesnė informacija ir dažniausiai užduodami klausimai

Platesnė informacija: https://www.vmi.lt/evmi/subsidijos-verslui 
Dažniausiai užduodami klausimai: https://www.vmi.lt/evmi/web/guest/duk-subsidiju-imonems 

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.