Mokestiniai pasikeitimai nuo 2022 sausio 1 d.

Pagrindiniai darbo užmokesčio pasikeitimai nuo 2022-01-01:

– Minimalus atlyginimas „ant popieriaus” bus 730 Eur per mėnesį arba 4,47 Eur už valandą (buvo 642 Eur arba 3,93 Eur). Mokant mažiau ir jei nedirbama kitur, Sodros mokesčiai bus skaičiuojami nuo naujo minimumo.

– Pradedamos taikyti dvi Neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) formulės, priklausomai nuo to mėnesio darbo užmokesčio. Asmenims, kurių mėnesinės pajamos bus iki 1678 Eur NPD, didėja iki 460 Eur. Asmenims, kurių mėnesinis atlyginimas didesnis nei 1678 Eur, NPD skaičiavimo formulė nesikeis:
1. NPD = 460, jei mėnesio atlyginimas ≤ 730 Eur
2. NPD = 460 – 0,26 × (DU – MMA), jei mėnesinio atlyginimas intervale 730-1678 Eur
3. NPD = 400 – 0,18 × (DU – 642), jei mėnesinio atlyginimas >1678 Eur

– Atlyginimas, nuo kurio bus neapmokestinami komandiruočių dienpinigiai, bus 1204,50 Eur už mėn. arba 7,38 Eur už valandą (buvo 1059,30 Eur arba 6,49 Eur).

– Papildomos pensijos kaupimo tarifai Sodroje bus 2.7%, 3% arba 0% (buvo 2.4%, 3% ir 0%).


Nuo 2021 metų keičiasi už aplinkos teršimą automobiliais taikomos lengvatos. Iki 2021 m. galiojusios lengvatos nebegalioja. Įmonėms nebeužtenka turėti oficialiai įgalioto atstovo ar serviso pažymas, jog automobilyje yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema. Taip pat nebeturi įtakos automobilio EURO klasė. Taršos mokestis nuo šiol bus neskaičiuojamas:

1) M1 ir N1 kategorijos lengviesiems automobiliams, kurie varomi benzinu ir (ar) dujomis ir kurie pirmą kartą registruoti ne anksčiau kaip prieš 4 metus;
2) M2, M3, N2 ir N3 kategorijos krovininiams ir keleiviams vežti skirtiems automobiliams, kurie pirmą kartą registruoti ne anksčiau kaip prieš 3 metus;
3) Bet kokioms transporto priemonėms, naudojančioms biodegalus: biodyzeliną (žymėjimas degalinėse B100) ir sintetinį dyzeliną (žymėjimas degalinėse XTL).


Kiti svarbūs mokesčių pasikeitimai:

– Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos didėja iki 50,95 Eur (buvo 44,81 Eur).

– Nuo 2022-01-01 atlyginimų, dienpinigių ir kitų išmokų darbuotojams nebebus galima mokėti grynais, juos bus galima išmokėti tik į darbuotojo banko sąskaitą. Jei darbuotojas neturi banko sąskaitos, darbdavys turi kaupti įmonės banko sąskaitoje atlyginimą ir pervesti jį tik tada, kai darbuotojas atsidarys banko sąskaitą. Pervesti į kito asmens banko sąskaitą atlyginimo negalima.

– Nuo 2022-01-01 didėja NPD riboto darbingumo asmenims:
1) 0–25 proc. darbingumo lygį turintiems asmenims, taip pat senatvės pensininkams, kuriems nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis, ir asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, bus taikomas 740 Eur NPD (buvo 645 Eur);
2) kai darbingumo lygis yra 30–55 proc., senatvės pensininkams, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ir lengvas neįgalumo lygis, NPD bus 690 Eur (buvo 600 Eur).

– Nuo 2022-01-01 keičiasi Intrastato ribos. Prekių įvežimo iš ES riba didėja nuo 30 000 iki 280 000 Eur, išvežimo riba – nuo 50 000 iki 200 000 Eur.

– Nuo 2022-01-01 statybose dirbantys gyventojai turės turėti statybininko ID. Tai bus taikoma rangovams fiziniams asmenims, pagal darbo sutartį dirbantiems darbuotojams ir individualią veiklą vykdantiems gyventojams. Tvarka kur kreiptis ir kaip gauti statybininko ID dar nėra patvirtinta.

– Nuo 2022-02-28 atvirkštinis PVM nebebus taikomas standiesiems diskams, o nuo 2022-06-30 atvirkštinis PVM nebebus taikomas mobiliems telefonams, planšetėms ir nešiojamiems kompiuteriams (atvirkštinio PVM lengvata iki nurodytos datos galioja jei pirkėjas yra PVM mokėtojas ir už prekę atsiskaito per banką).

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.