Subsidijos po karantino

Nuo šiol subsidijas galės gauti ne tik prastovas paskelbusios įmonės, bet ir tos, kurios įdarbino remiamus bedarbius arba yra įrašytos į nukentėjusiųjų nuo Covid-19 sąrašą.

Subsidijų gavimui dokumentai ruošiami kiekvienai priemonei atskirai. Visus reikiamus dokumentus mūsų nustatytais terminais ir eilės tvarka (nepraleidžiant įstatymų nustatytų terminų) galime paruošti už papildomą mokestį. Nuo liepos 1 d. prašymo parengimo kaina yra 3 Eur + PVM už kiekvieną darbuotoją, bet ne mažiau nei 10 eur už vieną subsidijos priemonę. Tokiu atveju jums reikės tik pasirašyti mob. parašu. Dėl darbo krūvio negalėsime užtikrinti ypatingos dokumentų pateikimo skubos, todėl jeigu dėl subsidijų norite kreiptis į Užimtumo tarnybą kuo skubiau, dokumentų paruošimą ir siuntimą galite atlikti patys (visa reikiama informacija ir nuorodos į dokumentus žemiau laiške).

Subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiams mokėti, gali gauti darbdaviai, kurie patenka bent į vieną iš trijų kategorijų:

1. SKELBĖ PRASTOVAS. Subsidijos iš prastovų atšauktų darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti gali būti mokamos darbdaviams, kurie per karantiną neatleido darbuotojų, bet paskelbė jiems prastovas ir paprašė valstybės pagalbos. Subsidijos po prastovų bus mokamos tik už darbuotojus, kuriems buvo ar yra skelbtos prastovos ir mokėtos subsidijos per karantiną.

Dėl išmokų galima kreiptis jei prastovos atšauktos arba kai pasibaigs karantinas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kreipiantis pirmą kartą dėl subsidijos po prastovų ar karantino pabaigos:
1) Pasiūlymas;
2) Darbuotojų sąrašas;
3) Darbo užmokesčio išmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Minėtų dokumentų šablonus rasite čia: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams2/. Puslapyje, kuris atsivers paspaudus nuorodą, pačioje jo apačioje dešiniame stulpelyje „DARBDAVIAMS, KURIE GAVO PRASTOVŲ SUBSIDIJĄ AR YRA VMI SUDARYTAME ĮMONIŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO COVID-19, SĄRAŠE” yra nuorodos į visų reikiamų dokumentų šablonus. Užpildytus ir el. parašu pasirašytus dokumentus siųskite Užimtumo tarnybos skyriui, kuriam priklausote pagal įmonės buveinės adresą.

2. ĮDARBINA REMIAMUS BEDARBIUS. Subsidijos gali būti mokamos darbdaviams, kurie įdarbina Užimtumo tarnybos nukreipiamus remiamus bedarbius:
1) Neįgaliuosius;
2) Nekvalifikuotus bedarbius;
3) Jaunus bedarbius iki 29 m.;
4) Vyresnius nei 45 m. bedarbius ;
5) Asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
6) Ilgalaikius bedarbius;
7) Pirmąkart pradedančius darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją;
8) Pabėgėlius ar saugomus asmenis;
9) Nėščiąsias, vaikus auginančius ar neįgaliuosius slaugančius bedarbius;
10) Grįžusius iš laisvės atėmimo vietų;
11) Sveikstančius nuo priklausomybės.

Dėl išmokų galima kreiptis ir dabar arba pasibaigus karantinui. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kreipiantis pirmą kartą dėl subsidijos:
1) Pasiūlymas;
2) Pažyma;
3) Darbo užmokesčio išmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Minėtų dokumentų šablonus rasite paspaudę nuorodą ties skiltimi apačioje „DARBDAVIAMS KURIE ĮDARBINA REMIAMUS BEDARBIUS”: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams2/ . Užpildytus ir el. parašu pasirašytus dokumentus siųskite Užimtumo tarnybos skyriui, kuriam priklausote pagal įmonės buveinės adresą.

Minėtų dokumentų šablonus rasite čia: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams2/. Puslapyje, kuris atsivers paspaudus nuorodą, pačioje jo apačioje dešiniame stulpelyje „DARBDAVIAMS, KURIE GAVO PRASTOVŲ SUBSIDIJĄ AR YRA VMI SUDARYTAME ĮMONIŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO COVID-19, SĄRAŠE” yra nuorodos į visų reikiamų dokumentų šablonus. Užpildytus ir el. parašu pasirašytus dokumentus siųskite Užimtumo tarnybos skyriui, kuriam priklausote pagal įmonės buveinės adresą.

3. NUKENTĖJO NUO COVID-19, tačiau prastovų neskelbė. Subsidijos priklausys ir darbdaviams, kurie patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sudarytą įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą. Jei įmonėje dirba iki 20 žmonių – subsidiją gausite už ne daugiau nei 10 darbuotojų (jei įmonėje iki 10 darbuotojų, tai už visus ir galima pretenduoti į subsidiją). Jei įmonėje dirba 21 ir daugiau žmonių – subsidija bus mokama už ne daugiau nei 50 proc. darbuotojų. Darbuotojus, už kuriuos norima gauti subsidiją, pasirenka pati įmonė.

Dėl išmokų galima kreiptis dabar arba pasibaigus karantinui. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kreipiantis pirmą kartą dėl subsidijų darbo užmokesčiui:
1) Pasiūlymas;
2) Darbuotojų sąrašas;
3) Darbo užmokesčio išmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Minėtų dokumentų šablonus rasite čia: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams2/ . Puslapyje, kuris atsivers paspaudus nuorodą, pačioje jo apačioje dešiniame stulpelyje „DARBDAVIAMS, KURIE GAVO PRASTOVŲ SUBSIDIJĄ AR YRA VMI SUDARYTAME ĮMONIŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO COVID-19, SĄRAŠE” yra nuorodos į visų reikiamų dokumentų šablonus. Užpildytus ir el. parašu pasirašytus dokumentus siųskite Užimtumo tarnybos skyriui, kuriam priklausote pagal įmonės buveinės adresą.

Jei buvote įtraukti į Covid-19 sąrašą, dalį darbuotojų laikėte prastovose, o dalis dirbo, tai turite galimybę gauti dviejų rūšių pokarantines subsidijas – už darbuotojus prastovose ir darbuotojus, kurie nebuvo prastovose.

Subsidijų dydžiai

Už darbuotojus grįžusius iš prastovų, įdarbintus nukreipiant Užimtumo tarnybos pagal neterminuotą darbo sutartį arba kai įmonė įtraukta į nukentėjusių nuo Covid-19 sarąšą:
1–2 mėnesį – 100 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607€
3–4 mėnesį – 50 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607€
5–6 mėnesį – 30 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607€

Viršutinė subsidijų riba gali būti didesnė įmonėms, kurios bus įtrauktos į socialinės apsaugos ir darbo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų patvirtintą sąrašą veiklų, orientuotų į pažangias technologijas, žinioms imlias paslaugas, žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą. Subsidijų dydžiai būtų:
1–2 mėnesį – 100 arba 70 proc.(galima pasirinkti), tačiau atitinkamai ne daugiau nei 607€ (kai pasirinkta 100 proc.) arba 1214€ (kai pasirinkta 70 proc.)
3–4 mėnesį – 50 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1214€
5–6 mėnesį – 30 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1214€

Pasitikrinti, ar esate sąraše ir galite pretenduoti gauti didesnes subsidijas galite čia. Įmonėms, įrauktoms į sąrašą su dokumentais taip pat reikės pateikti deklaraciją apie įmonės veiklas, įtrauktas į sąrašą. Deklaracijos formą rasite prie kitų formų Užimtumo tarnybos puslapyje.

Tuo atveju, jei įmonė neskubės priimti darbuotojų ilgam laikui ir bus linkusi sudaryti terminuotas arba sezoninio darbo sutartis, subsidija bus mokama tik keturis mėnesius ir ne daugiau nei 303,5 eurai „ant popieriaus”.

Subsidijos gavimo sąlygos

Norint pasinaudoti subsidija, darbdavys įsipareigoja 3 mėnesius po subsidijos gavimo išsaugoti 50 proc. darbo vietų. Tai netaikoma, jei darbuotojas miršta, išeina iš darbo savo noru, kai darbuotojas atleidžiamas dėl jo kaltės arba neatitinka reikalavimų bandomuoju laikotarpiu. Dėl visų aukščiau paminėtų subsidijų galima bus kreiptis dar 6 mėnesius, tai yra iki 2020-12-31 dienos. Jei įmonėje tik dalis dabruotojų buvo prastovose, o įmonė įtraukta į Covid-19 sąrašą, tikėtina, kad galėsite pasinaudoti tiek subsidija po prastovų, tiek subsidija nukentėjusios įmonėms nuo Covid-19.

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.