Sukauptų kasmetinių atostogų nurašymas

Pagal 2020 metų Darbo kodekso 127 str. 5 d. įmonė gali (bet neprivalo) nurašyti darbuotojų sukauptas atostogas, kurios yra senesnės nei 3 metai, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti (dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų). Darbuotojams, kurie negalėjo dėl kažkokių aplinkybių išnaudoti atostogų – turi būti suteikta galimybė jas dar išnaudoti.

Norint nurašyti sukauptas atostogas už daugiau nei 3 metus, reikėtų įmonėje pasitvirtinti atostogų nurašymo tvarką, t.y. kada bus pirmas atostogų nurašymas, kada bus vėliau daromi nurašymai (pavyzdžiui kiekvienų metų sausio 1 dieną), iki kada darbuotojai gali išnaudoti sukauptas atostogas, kokiais atvejais atostogų panaudojimo terminas pratęsiamas bei numatytos visos kitos galimos aplinkybės. Darbuotojai turi būti informuoti apie naujai sudarytą tvarką ir po ja pasirašyti.

Tai yra naujai įsigaliojęs Darbo kodekso straipsnis ir šiai dienai dar nėra jokių praktinių situacijų ar patirčių iš ginčų tarp darbuotojo ir darbdavio nurašant atostogas. Reikėtų įvertinti tai, kad darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl neteisingai nurašytų atostogų, todėl vadovui reikės pateikti įrodymus, kodėl atostogų dienos buvo nurašytos (raštiškas skatinimas darbuotoją eiti atostogų, informacinis pranešimas, darbuotojo raštiškas atsisakymas eiti atostogų, darbuotojo prašymas perkelti atostogas). Kadangi šioje vietoje darbo ginčų praktikos kol kas nėra, darbdaviams bus labai sunku arba net neįmanoma įrodyti, jog darbuotojas neturėjo galimybės pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis. Nepavykus įrodyti, teks sumokėti darbuotojui už nurašytas atostogų dienas, plius delspinigius.

Įmonė gali nuspręsti atostogų nenurašinėti, tačiau peržiūrėti kiekvieną kartą individualiai atleidžiant darbuotoją. Galima išmokėti kompensaciją už nurašytas atostogas ir taip su darbuotoju susitarti. Tačiau vis tiek išlieka rizika, jog darbuotojas kreipsis į Darbo ginčų komisiją ir vadovui reikės įrodyti, jog išmokėta kompensacija buvo už nurašytas atostogų dienas.

Sukauptų atostogų nurašymas nėra privalomas ir tai sprendžia kiekviena įmonė individualiai, todėl galite palikti viską kaip yra ir leisti darbuotojams naudoti atostogas kaip jie nori ir kada nori.

Teisė į sukauptas atostogas prarandama po trejų metų nuo jos įgijimo, pavyzdžiui:

  • darbuotojas pradėjo dirbti laikotarpiu nuo 2019 m. 01-06 mėn, teisė pasinaudoti nepanaudotomis atostogomis už pirmuosius metus būtų prarandama 2023-01-01;
  • darbuotojas pradėjo dirbti laikotarpiu nuo 2019 m. 07-10 mėn, teisė pasinaudoti nepanaudotomis atostogomis už pirmuosius metus būtų prarandama 2024-01-01;

Mokesčių ir įstatymų naujovės nuo 2024 metų

Informuojame apie mokesčių ir įstatymų pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d

Griežtėja VMI požiūris į automobilių apskaitą

Paskutiniu metu griežtėja VMI požiūris į kuro nurašymą ir automobilių naudojimą įmonėse.

Avansinis pelno mokestis

Įmonėms, kurių apyvartos už praėjusius metus viršijo 300 000€ atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį.

Veiklos stabdymas

Naudinga informacija svarstantiems apie laikiną įmonės veiklos stabdymą.